บทความ

ประกาศ กอ.รมน.ภาค 3 สย.1

เพื่อให้การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ในวงเงิน 67,500.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานการรายงานผลการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จึงขอแต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้ตรรวจรับพัสดุและผู้มีสิทธิรับพัสดุ  ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่

11 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 1293 ครั้ง

Engine by shopup.com