บทความ

ประกาศ กอ.รมน.ภาค 3 สย.1

เผยแพร่แผนจัดหาเครื่องแต่งกาย ตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่

15 เมษายน 2567

ผู้ชม 114 ครั้ง

Engine by shopup.com