บทความ

ประกาศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค3 ส่วนแยก 1

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 มีความประสงค์ขายซากครุภัณฑ์รายการ พัดลม แบบโคจรติดผนัง ยี่ห้อ HITASHI จำนวน 30 เครื่อง กำหนดราคากลางแบบเหมารวม ในวงเงิน 180 บ.(หนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยการขายซากครุภัณฑ์ครั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3 ส่วนแยก 1 จะขายครุภัณฑ์ทั้งหมดโดยการเสนอราคาแบบเหมารวม  ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่

15 มิถุนายน 2564

ผู้ชม 1139 ครั้ง

Engine by shopup.com